Alıştırmalar - Doğal Sayılarla İlgili Problem Çözme

Matematik - Alıştırma

Doğal sayılarla ilgili problemleri çözerken problemi dikkatlice okuyarak problemi çözmek için verilen bilgileri ve bulmamız gerekeni yani isteneni anlamalıyız. Daha sonra problemde verilenleri kullanarak istenene ulaşmak için bir yöntem belirlemeliyiz ve bu yöntemi matematiksel bir işlem ile ifade etmeliyiz. Daha sonra elde ettiğimiz matematiksel işlemleri işlem önceliğine dikkat ederek yapmalıyız. Son olarak elde ettiğimiz işlem sonucunun problemin sonucu olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Bu aşamada çözdüğümüz probleme göre farklı yöntemler uygulayabiliriz.

Bu alıştırmada doğal sayılarla problem soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak doğal sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.