Alan ve Arazi Ölçme Birimleri

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Tarla gibi arazileri ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine arazi ölçü birimleri denir. Arazi ölçü birimleri ar, dekar ve hektardır. Dekar, dönüm olarak da adlandırılır. Arazi ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bu nedenle bir arazi ölçü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken de 10’a bölünür.

Bu interaktif etkinlikte, verilen alan ve arazi ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri yaparak, parsellere ayrılan iki ayrı arazi üzerinden eşit alanlara sahip olan parsellerin takasını yapabilirsiniz.