Alan Ölçme Birimleri

Matematik - Canlandırma

Temel alan ölçme birimi metrekaredir. Metrekareden büyük alan ölçme birimleri dekametrekare, hektometrekare ve kilometrekaredir. Metrekareden daha küçük alan ölçme birimleri ise desimetrekare, santimetrekare ve milimetrekaredir. 1 metrekare 100 desimetrekareye, 10 000 santimetrekareye ve 1 000 000 milimetrekareye eşittir. 1 kilometrekare ise 1 000 000 metrekareye eşittir. Alan ölçme birimleri bir üst birime çevrilirken 100 ile çarpılır, bir alt birime çevrilirken ise 100 ile bölünür.

Bu konu anlatımında alan ölçerken kullandığımız birimlerin neler olduğunu ve bu birimleri birbirine nasıl dönüştürebileceğinizi göreceksiniz.