Akım ve Ampermetre

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bir elektrik devresine pil bağlandığında elektronlara bir kuvvet uygulanır ve bu kuvvetin etkisiyle elektronlar enerji kazanır. Enerji kazanan elektronların titreşim hareketi yapması ve titreşim hareketlerini devre boyunca birbirlerine aktarmaları ile devrede akım oluşur. Akım pilin pozitif kutbundan negatif kutbuna, elektronlar ise negatif kutbundan pozitif kutbuna doğrudur. Akımın birimi amperdir ve akım ampermetre ile ölçülür.

Bu canlandırmayı izleyerek akımın ne olduğunu, birimini, yönünü, nasıl oluştuğunu ve hangi aletle ölçüldüğünü öğrenebilirsiniz.