Akım - Gerilim İlişkisi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bir elektrik devresinde iletken telin uçları arasındaki gerilim arttıkça iletken üzerinden geçen akım şiddeti de artar. İletkene uygulanan gerilim ve o iletken üzerinden geçen akım şiddeti arasındaki oran her zaman sabit kalır.

Bu canlandırmayı izleyerek bir iletkenin uçlarına uygulanan gerilim ve bu iletken üzerinden geçen akım şiddeti arasındaki ilişkiyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca bir iletkene ait gerilim-akım ilişkisini gösteren çizgi grafiğinin nasıl yorumlandığını görebilirsiniz.