Akılcılık ve Bilim

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Sanayi İnkılabı ile başlayan teknoloji alanındaki gelişmeler günümüzde de sürmektedir. Teknolojideki gelişmeler insan yaşamını, bilimi, toplumsal yapıyı ve daha pek çok şeyi değiştirmektedir. Bu değişimlerin temelinde aydınlama çağı ile birlikte gelişen yeni araştırma yöntemleri ve bunun etkisiyle bilimsel etkinliğin artmasının büyük rolü oldu.   

Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılabı ile başlayan teknolojik gelişimin günümüze kadar uzandığından bahsedilmekte, akılcılığın ve bilimin önemi vurgulanmaktadır.