Ailemdeki Bireylerin Rolleri

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma

Günlük yaşamda herkes çeşitli roller üstlenir. Örneğin, ailemizde çocuk, okulumuzda öğrenci ve arkadaş, toplum hizmetlerinde gönüllülük gibi rollerimiz vardır.

Ailemizdeki bireylerin rolleri eşleştirme yoluyla belirlenmektedir.