Ağırlık ile Kütle Arasındaki Fark

Fen Bilimleri - Canlandırma

Kütle bir cisimdeki madde miktarıdır. Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütlenin birimi gram ya da kilogramdır. Ağırlık ise bir cisme etki eden kütle çekimi kuvvetidir. Ağırlık, dinamometre ile ölçülür ve ağırlığın birimi Newton’dur. Bir cismin kütlesi, her yerde aynıdır. Ancak bir cismin ağırlığı cismin bulunduğu konuma göre değişir.

Bu konu anlatımında kütle ve ağırlık arasındaki temel farkları görebilirsiniz.