Afetlerin Oluşumunda İnsan Etkileri

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Afetler, tamamen veya büyük oranda insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Ancak insanların bilinçsizce davranışları afetlerin gerçekleşme riskini ve zararlarını arttırır. Binaların depreme dayanıklı şekilde yapılmaması; dere yataklarının yerleşim yeri olarak kullanılması; çıplak ve dik arazilerin yeteri kadar ağaçlandırılmaması; ormanlık alanlarda ateş yakılması afetlerin oluşma riskini ve sonrasında oluşabilecek zararları arttıran davranışlardır.

Afetlerin oluşumunda insan etkileri ile ilgili konu anlatımında afetlerin oluşma riskini ve zararlarını arttıran insan faaliyetlerinin neler olduğunu görebilirsin.