Afet Kavramı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen bu tehlikeli olaylar afet olarak adlandırılır. Deprem, heyelan, çığ, sel, erozyon ve orman yangını ülkemizde görülen, can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Afetler sırasında yaşanan maddi ve manevi kayıplar insanlar üzerinde derin izler bırakır. Afetlerin önlenebilmesi mümkün değildir. Ancak gerekli önlemleri alarak, etkilerini en aza indirilebilir.

Afet kavramı hakkında bilgi verilerek, ülkemizde görülen başlıca afetlerden bahsedilmektedir.