Açık Hava Basıncının Kullanımı

Fen Bilimleri - Canlandırma

Pipetle sıvı içerken aslında sıvıyı çekmiyor pipetteki havayı emiyoruz. Pipetteki hava emildiğinde pipetin içindeki basınç azalır. Sıvı yüzeyine etki eden açık hava basıncı sıvıyı basıncın azaldığı bu bölgeye yani pipetin içine doğru iter. Pipet örneğinde olduğu gibi açık hava basıncından faydalanarak sıvıları alçak bir yerden yüksek bir yere çıkarmak için kullanılan tulumbalar gibi düzenekler hazırlanmıştır.

Bu konu anlatımında, açık hava basıncının günlük hayatta nasıl işe yaradığı anlatılmaktadır.