Açı Çeşitlerini Oluşturma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte, paralel iki doğrunun kesenle yaptığı açılarla ilgili sorular çözeceksiniz.