ABD Başkanı Woodrov Wilson'un Savaştan Beklentileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

ABD, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında tarafsızlığını korumuş bir devlettir. Ancak Alman denizaltılarının ticaret gemilerine saldırması nedeniyle 6 Nisan 1917'de Almanya'ya savaş ilan etmiştir. ABD, İtilaf devletleri yanında mücadeleye ortak olarak savaşın kaderini değiştiren devlet olmuştur. Siyasi ve ekonomik çıkarlarını dünyanın her taraf ında egemen kılmak, Ortadoğu'nun zengin enerji coğrafyasında söz sahibi olmak ve yirminci yüzyılda dünya siyasetinin yeni yıldızı olmak hedefi ile hareket etmiştir.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde ABD'nin politik eğilimleri, bu devletin Avrupa ülkeleri ile ilişkilerine, Osmanlı Devleti'ne bakışına ve sömürgeciliğe yaklaşımına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.