31 Mart (1909)

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

1908’de II. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteklediği hükümet iş başına gelmişti. Ancak ittihatçileri devirmek amacıyla, dinin elden gittiğini öne sürenler İstanbul’da bir ayaklanma çıkardılar. Ayaklanmanın duyulması üzerine Selanik’te bulunan Mahmut Şevket Paşa komutasındaki kuvvetler harekete geçti. Bu ordunun kurmay başkanı Mustafa Kemal’di. Hareket Ordusu adı verilen bu ordu İstanbul’da direnişle karşılaşsa da isyancıları teslim olmaya zorlayarak olayları kısa sürede bastırdı.

Bu konu anlatımında, II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra, meşrutiyete karşı olanların çıkardığı 31 Mart isyanının, Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığındaki hareket ordusu tarafından nasıl bastırıldığı anlatılmaktadır.