3 Mart 1924 Tarihli Kanunlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

3 Mart 1924 tarihi, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, Erkan-ı Harbiye Vekaleti ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması açısından laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir gündür.

3 Mart 1924 tarihinin, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti açısından önemini öğrenebilirsiniz.