1982 Anayasası'na Göre Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Sahip Olduğu Temel Hakları Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

1982 Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip oldukları temel hakların neler olduğunu görebilirsiniz.