19. Yüzyılda Selanik'te Yaşananlar Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Devleti uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde farklı uluslara mensup kişileri bünyesinde barındırmıştır. Bu hava 1789 yılında yaşanan Fransız İhtili sonrasında bozulmuş ve toplum içinde çeşitli çatışmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu dönemde ortaya atılan düşünce akımları da devletin bu olumsuz durumunu düzeltmeye yetmemiştir.

Bu anlatımda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu geçirdiği dönemde Selanik şehrindeki sosyal ve kültürel yapının nasıl olduğu üzerine bir sohbete misafir olabilirsiniz.