19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Devleti'nin uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde farklı uluslarla uzun yıllar bir arada yaşamayı başarmıştır. Ancak bu durum Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi ile bozulmaya başlamıştır. Bu dönemde bu akımının ve dış güçlerin etkisiyle Osmanlı Devleti'nin içinde yaşayan milletler, kendi bağımsız devletlerini kurmak için isyanlar çıkartmaya başlamışlardır. Belirtilen dönemde Osmanlı Devleti'ni bu durumdan kurtarmak isteyen Osmanlı aydınları, birtakım düşünceler ortaya atmışladır. Bu düşünce akımları; Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülüktür. Ancak bu akımlardan hiçbirisi kalıcı olamamış ve devleti dağılmaktan kurtulamamıştır.

Bu konu anlatımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu geçirdiği dönemde Osmanlı Devleti'nin genel durumunun nasıl olduğu anlatılmaktadır. Milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinin neler olduğu ve bu dönemde dağılmanın eşiğinde olan Osmanlı Devleti'ni bu durumdan kurtarmak için hangi akımların ortaya atıldığına ilişkin bilgileri öğrenebilirsiniz.