19. Yüzyılda Balkanların Genel Durumu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Devleti Balkan toprakları ile kuruluş döneminde Rumeli’ye geçiş ile tanışmıştır. Osmanlılar, Rumeli'ye geçişle birlikte bu bölgede iskan politikasına başlamışlardır. Balkan coğrafyasına Anadolu'dan getirdikleri kişileri yerleştirmişlerdir. Çeşitli halklar bu bölgede uzun yıllar iç içe yaşamışladır. Ancak 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında da etkisini göstermiş ve bu bölgede milliyetçi isyanların çıkmasına neden olmuştur.

Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti'nin Balkan toprakları ile tanışması, bu bölgede uyguladığı iskan politikası ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Fransız İhtilali sonrasında bu bölgede yaşanan isyanlara ve sonuçlarına değinilmektedir.