18. Yüzyılda Demokrasi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

17. yüzyıla kadar gerçekleşen buluşlar,coğrafi keşifler ve Rönesans ve reform hareketleri 18. yüzyılda Aydınlanma Çağı için zemin hazırlamıştır. Aydınlanma Çağı'nda bilimsel yenilikler ve düşüncelerin gelişmesi hızlanmış ve bu da demokrasi alanında da ilerlemeyi sağlamıştır.

Bu konu anlatımında, 18. yüzyılda Aydınlanma Çağı'nın etkisindeki düşünürlerin fikirleri ile demokrasiye yaptığı katkılar anlatılacaktır.