“-ler” Ekinin Kelimeye Kazandırdığı Anlamlar - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Cümlelerde geçen kelimelerdeki "-ler" ekinin kelimeye kazandırdığı anlamları eşleştirmelisin.