-->

TEDdy’s Ready ile İngilizce öğrenmek hem çok kolay hem de çok eğlenceli!

TEDdy, okul öncesi çocuklarına İngilizce öğretiyor...

Okul öncesi dönemde yabancı dil öğrenmek, dilin öğrenimini kolaylaştırdığı gibi, çocuğun sosyal yaşamına da sayısız değer katıyor. Çocuk, yabancı dille ne kadar erken yaşta tanışırsa, o dili ana diline yakın düzeyde öğrenme becerisine sahip oluyor. Bu gerçekten hareketle, Vitamin'in yaratıcısı Sebit, Türkiye'nin ilk online uzantılı okul öncesi İngilizce eğitim seti "TEDdy's Ready"yi milyonlarca öğrencinin eğitim hayatına kazandırıyor. TEDdy's Ready ile, okul öncesi dönemde İngilizce öğrenmek ve öğretmek, hem çok eğlenceli hem de çok kolay...

Türkiye'nin ilk online uzantılı okul öncesi İngilizce eğitim seti

TED Okulları'nda uygulanan, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı, okul öncesi İngilizce eğitim programı TEDdy's Ready, Sebit'in yaptığı çalışmayla online özellik kazanarak, okul öncesi eğitim veren kurumların kullanımına açıldı. Böylece, köklü kuruluş TED'in, Türkiye'nin eğitim teknolojilerinde söz sahibi öncü şirketi Sebit ile iş birliği sonucunda TEDdy's Ready, Türkiye'nin ilk online uzantılı okul öncesi İngilizce eğitim seti oldu.

TEDdy's Ready Online nedir?

TEDdy's Ready Online, TEDdy's Ready İngilizce öğretim programının tüm temalarını, kazanımlarını ve yapısını kapsayan, basılı materyalleri tamamlayan, öğretmene ders sırasında büyük faydalar sağlayan, internet üzerinden erişilebilen bir programdır. TEDdy's Ready, tüm materyalleri ile öğretmeni ders işleyişi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme özelliklerine sahiptir.

TEDdy's Ready öğrenciye neler kazandırır?

Eğlenceli, özgün ve eğitici bir program olan TEDdy's Ready, okul öncesi çocukların bilişsel düzeyleri göz önünde tutularak oluşturulmuştur. TEDdy's Ready okul öncesi eğitim programına paralel ve tematik kazanımlarıyla ön plana çıkan bir programdır. Bu nedenle, TEDdy's Ready ile çocuğun İngilizce dinleme ve konuşma becerisi gelişirken, bilişsel düzeyine uygun okuma ve yazma becerilerinin de alt yapısı oluşur. Doğru telaffuz, tonlama, vurgu gibi dil kazanımlarının yanı sıra, çocuk İngilizce'yi günlük yaşamının bir parçası olarak algılar.

Yaratıcılığı ve karar verebilme becerisini geliştirir

TEDdy's Ready temaları, öyküleştirerek, şarkı, dinleme, oyun, boyama gibi etkinliklerle öğrettiği, bazı etkinlik seçimlerinde de çocuğa kararını verebilme becerisi kazandırdığı için yaratıcılığının gelişimine katkıda bulunur. İşitsel, görsel öğeler kullanırak çok boyutlu öğrenme ortamları yaratan TEDdy's Ready sayesinde kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Küçük yaşlarda dil öğrenimi, farklı kültürlerle tanışma fırsatı yaratarak ve çocuğun ileriki hayatında iletişim kurma becerilerine katkı sağlayarak, çocuğa özgüven kazandırır.

TEDdy's Ready CLIL metodu ile kültürel gelişim sağlar

TEDdy's Ready, tematik yaklaşımların yanı sıra son yıllarda özellikle Avrupa'da benimsenmiş olan Content and Language Integrated Learning (CLIL) metodu kullanılmaktadır. Bu metodda,

  • Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Sanat gibi farklı alanlar da İngilizce olarak öğretilebilir.
  • Çocuk, dil becerilerini geliştirirken, diğer yandan da değişik kültürleri tanıma fırsatını da yakalar ve bakış açısı zenginleşir.

TEDdy's Ready öğretmen için zengin bir kaynaktır

TEDdy's Ready, okul öncesi dönemde, çocukların öğrenme sürecindeki temel yaklaşımlara göre hazırlandığı için tüm materyalleri öğretmen için zengin bir kaynaktır. Öğretmen ders öncesinde Öğretmen Kitabından ve Online Programdan günlük akışına göre işleyeceği konulara hazırlanabilir, ders sırasında yine bu materyalleri kullanabilir.

TEDdy's Ready, şarkı, animasyon CD'leri, posterler, flaş kartlar, TEDdy kuklası ve online program ile dersleri eğlenceli bir hale getirerek, öğrencilerin görsel ve işitsel duyularına hitap eder.

TEDdy's Ready öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlar

Etkili ve kalıcı öğrenmenin kapılarını açan bu programın tüm detayları, sınıf içi uygulamaları videolarla anlatılmıştır. Öğretmen arama moturunu kullanarak, tüm etkinliklere, videolara, temalara pratik bir şekilde ulaştığı için ders işlerken öğretmene destek olur ve mesleki gelişimine katkı sağlar.

Okul-Aile iş birliği

Öğrenci, okul dışında TEDdy's Ready'i temaları pekiştirme ya da etkinlik yapma amaçlı kullanabilir. Velinin de sürece dahil olması açısından bu önemlidir. Ayrıca veliye, her ayında başında işlenecek konular bildirilir. Her ayın sonunda da öğrencinin kazanımları ile ilgili rapor gönderilir. Aylık raporlama sistemi, okul-aile iş birliğinin gelişimi açısından önemli bir uygulamadır.

TEDdy’s Ready öğretmene özel raporlama ekranlarıyla öğretmenin öğrencilerinin evde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Öğretmen, öğrencilerinin hangi temada hangi uygulama üzerine çalıştığını detaylı bir şekilde görebilir, öğrencisini yönlendirebilir.