KURUMSAL ÜRÜNLERİMİZ

Kurumsal Üyelik, Vitamin’e üye okulların öğretmen, öğrenci ve velilerine eğitsel çözümler sunan bir üyelik çeşididir. Kurumsal üyeliğin başlayabilmesi için sınıfın tüm öğrencilerinin ürünü satın almaları gerekmektedir.

Kurumsal üyelikle Vitamin ürünleri, sınıfta yardımcı kaynak olarak kullanılabilir, öğrencilerin evde yaptığı çalışmalar öğretmen ve velileri tarafından takip edilebilir.

TEDdy’s Ready

Ayrıntılı bilgiye www.vitaminegitim.com/teddy adresinden ulaşabilirsiniz.

Teddy’s Ready, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı, okul öncesi tema ve kazanımlarıyla uyumlu online İngilizce eğitim programıdır.

Eğlenceli etkinlikleriyle, öğrencilerin İngilizce öğreme motivasyonlarını artırır, öğretmenlere de İngilizce kelime ve dil yapılarını öğretmek ve pekiştirmek için zengin bir kaynak sunar.

Teddy’s Ready, okul-aile iş birliğini güçlendiren, veliyi de eğitsel sürece dahil eden bir üründür. Veliler ve öğrenciler, programı, okulda öğrenilenleri pekiştirme amaçlı olarak birlikte kullanabilirler.

Teddy’s Ready ile öğretmen, derslerini günlük akışına uygun şekilde, zengin bir kaynakla işleme fırsatı elde eder.

Teddy’s Ready’de, tematik yaklaşımların yanı sıra son yıllarda özellikle Avrupa’da benimsenmiş olan CLIL metodu kullanılmaktadır. Matematik, Hayat Bilgisi, Müzik ve Sanat gibi farklı alanlar da bu metodla İngilizce olarak öğretilebilmektedir.

Teddy’s Ready, öğrencinin İngilizce dinlediğini anlama ve konuşma becerelerini geliştirir. Doğru telaffuz, tonlama vurgu gibi dil kazanımları edinmesini sağlayarak, okulda öğrendiklerini destekler.

Teddy’s Ready’de öğretmene özel hazırlanan raporlar, öğretmenin öğrencisinin evde yaptığı çalışmaları takip edebilmesini sağlar. Bu raporlarda öğretmen, öğrencinin hangi temada hangi uygulamalarda ne kadar çalıştığını detaylı bir şekilde görebilir.

Teddy’s Ready 8 ünite ve 150’den fazla etkinlikten oluşmaktadır. Kapsamında, dinleme etkinlikleri, şarkılar, karaokeler, interaktif oyunlar, boyama etkinlikleri ve 300’den fazla sözcükten oluşan konuşan sözlük bulunmaktadır.

Buki Öğreniyor

Buki Öğreniyor, okul öncesi öğrencilerinin deneyerek, keşfederek, aktif bir şekilde eğitsel sürece katılımlarını hedefler. Öğretmene günlük akış içerisinde yardımcı olan online içeriklerden oluşur. Okul öncesi eğitim programıyla ilgili tüm kazanımları içeren zengin bir eğitim ürünüdür.

Animasyonlar, etkileşimli oyunlar, öykü kartları, bilmeceler, şarkılar, kavramlara ilişkin animasyonlar, deneyler, sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, masallar ve öyküler gibi 18 farklı tipte görsel içerikten oluşur. Tüm bu görsel içerikler, günlük akış içerisinde, öğretmen tarafından "yeri geldiğince" kullanılır. Öğrenciler, "Buki Öğreniyor" ile kavramları ve kazanımları görsel içeriği izleyerek, sınıfta oyun oynayarak pekiştirirler.

Öğretmen, ürün içerisinde sunulan Günlük Akış bölümünden tüm öğrenme nesnelerini ve etkinlikleri seçerek inceleyebilir ve bunları derslerinde kullanabilir. Öğretmenin sınıf içindeki rolünü destekleyen ve güçlendiren Buki Öğreniyor, derslerin ilgi çekici bir şekilde öğrenciler tarafından takip edilmesini sağlar.

Buki Öğreniyor, okul-aile koordinasyonunu güçlendiren bir üründür. Velilerin de öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalanını sağlar.

Buki Öğreniyor, öğretmenin öğrencilerinin evde yaptığı çalışmaları takip edebilmesini sağlayacak özelliklere de sahiptir. Öğretmen, haftalık akışa göre öğrencilerinin yaptığı çalışmaları detaylı olarak raporlarda görebilir.

Daha ayrıntılı bilgi için www.bukiogreniyor.com'a tıklayınız.