Zamirleri (Adıllları) Belirleyelim - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Zamirleri (Adıllları) BelirleyelimEtkileşimli Alıştırma

Adılların tanımlandığı ve cümle içinde tespit edilmesinin istendiği bir canlandırmadır.

Adılların tanımlandığı ve cümle içinde tespit edilmesinin istendiği bir canlandırmadır.