Yıl, Ay ve Gün - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Yıl, Ay ve GünCanlandırma

Bir gün, Dünya’nın kendi etrafında bir kez dönmesi için gereken zamandır ve Dünya’nın kendi etrafında bir tam turu 24 saat sürer. Birbirini takip eden 7 gün hafta olarak isimlendirilir. Bir yıl, Dünya’nın Güneş etrafında bir kez dönmesi sırasında geçen zamandır ve tam olarak 365 gün 6 saat sürer. Bir yıl 12 aya bölünmüştür. Aylar farklı gün sayılarında olduğundan zaman hesaplamalarında bir ay 30 gün olarak kabul edilir.

Bu konu anlatımında, yıl, ay, hafta ve gün kavramı bir takvim üzerinden anlatılmaktadır.