Yaşadığımız Şehirdeki Kültürel Ögeler - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Yaşadığımız Şehirdeki Kültürel ÖgelerCanlandırma

Ankara'ya ait kültürel ögelerden bahsedilmektedir. Bu kültürel ögeler içinde yemekler, halk oyunları, müzikler, tarihi yapılar gibi varlıkların başlıcalarına yer verilmektedir.

Ankara'ya ait kültürel özellikler aktarılmaktadır. Bunlar yemekler, kıyafetler, tarihi eserler, müzikler gibi değerlerle örneklendirilmektedir.