Yapım Ekleriyle Sözcükleri Tamamlama - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Yapım Ekleriyle Sözcükleri TamamlamaEtkileşimli Alıştırma

Verilen örnek metinlerde eksik bırakılan ekin tamamlanmasının istendiği bir uygulamadır.

Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere, kazandıracağı anlam ve ses uyumu göz önünde bulundurularak uygun ekin belirlenmesine yönelik bir uygulamadır.