Verilerin Farklı Gösterimleri - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Verilerin Farklı GösterimleriCanlandırma

Verileri çetele tablosu, sıklık tablosu, nesne grafiği ve şekil grafiği kullanarak dört farklı şekilde gösterebiliriz. Örneğin, sınıf başkanlığı veya öğrenci temsilciliği seçimi gibi oylama sonuçları farklı biçimlerde gösterilebilir. . Bu gösterimlerden bir tanesi çetele tablosudur. Çetele tablosu oylama sonuçları oylananların karşısına aldıkları her bir oy için bir çentik atılarak oluşturulur. Sıklık tablosunda oylananların karşısına aldıkları oy sayısı yazılır. Alınan oy sayısını göstermek için bir nesne bulunur ve oylananların karşısına aldığı oy kadar seçilen nesne yerleştirilir. Şekil grafiği ise nesne grafiğinin bir kağıt üzerindeki gösterimidir.

Bu konu anlatımında, günlük hayattan bir örnek kullanılarak verilerin sıklık tablosu, çetele tablosu, nesne grafiği ve şekil grafiği gibi farklı gösterimleri anlatılmaktadır.