Uzunlukları Tahmin Edelim ve Tahminlerimizi Kontrol Edelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Uzunlukları Tahmin Edelim ve Tahminlerimizi Kontrol EdelimEtkileşimli Alıştırma

Bir nesnenin uzunluğunu tahmin ederken referans aldığımız nesnenin uzunluğunu göz önünde bulundurmalıyız.

Bu interaktif etkinlikte verilen şekillerin uzunlukları tahmin edilir ve daha sonra cetvel yardımı ile bu şekillerin gerçek uzunlukları ölçülerek yapılan tahminler kontrol edilir.