Üretim, Dağıtım ve Tüketim Macerası - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Üretim, Dağıtım ve Tüketim MacerasıCanlandırma

Her ürünün satın alındığı haliyle bulunamayacağı yargısından hareketle doğal madde, yapay madde ve işlenmiş madde kavramları aktarılmaktadır.

Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim aşamaları arasındaki ilişkiyi anlatan bir canlandırmadır.