Ülkelerde Günlük Yaşam - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Ülkelerde Günlük YaşamCanlandırma

Farklı ülkeler arasında benzer ve farklı yönlerin olduğu aktarılmaktadır. Toplumlar arası farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların kaynağının gelenekler olduğu anlatılmaktadır. Gelenek kavramının ne olduğundan bahsedilmektedir. Kıta kavramı tanımlanmakta ve kıtalar sıralanmaktadır.

Dünyada farklı ülkelerin olduğu, bu ülkeler arasında benzerlik ve farklılıkların olduğu aktarılmaktadır.