Türkülerimiz ve Halk Çalgılarımız - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Türkülerimiz ve Halk ÇalgılarımızCanlandırma

Anadolu, zengin bir kültüre sahiptir. Bu zenginlik kültürümüzün bir öğesi olan müziğimize de yansımıştır. Ülkemizin her yöresinin kendine özgü türküleri vardır. Her türkünün bir hikayesi vardır.Türküler seslendirirken bağlama, kemençe, zurna, kaval, sipsi, tulum, davul, tef gibi halk çalgıları kullanılır.

Bu konu anlatımında, Andolu'da yaygın olarak söylenen türküler ve bu türküleri seslendirilirken kullanılan halk çalgıları hakkında bilgiler yer almaktadır.