Tümcenin Ögeleri ve Kuruluşu Etkileşimi - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Tümcenin Ögeleri ve Kuruluşu EtkileşimiEtkileşimli Alıştırma

Verilen örnek cümlelerin devrik mi kurallı mı olduğunun tanımlardan hareket edilerek bulunmasını gerektiren bir uygulamadır.

Tümcelerin özellikleriyle ilgili bilgilerin doğruluklarını bulmaya yönelik bir uygulamadır.