Toprak Kirliliği - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Toprak KirliliğiCanlandırma

Toprak çevremizde gördüğümüz birçok canlı için yaşam alanıdır ve birçok canlıya da besin sağlar. Toprağa atılan maddelerin büyük bir çoğunluğu toprakta çürür ve tekrar doğaya döner. Fakat bazı maddeler toprakta çürüyemez olduğu gibi kalır. Toprağa karışan bu tür maddeler toprağın yapısını bozar ve kirliliğe neden olur. Toprak kirliliğini önlemek için piller, besin ambalajları ve metal atıklar çevreye atılmamalı, ayrı ayrı biriktirilmeli ve yeniden kullanılmaları için işlenmelidir. Bunun yanı sıra, bilinçsiz sulama ve gübreleme yapılmamalı; verimli tarım arazileri üzerine yerleşim kurulmamalıdır. Ayrıca yeşil alanlar korunmalı ve genişletilmelidir. 

Toprak kirliliğinin tanımı yapılmakta ve toprak kirliliğine neden olan etmenlerden bahsedilmektedir. Toprak kirliliğini önlemek için yapılabilecekler listelenmektedir.