Toplama İşlemi Yaparak Problem Çözme - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Toplama İşlemi Yaparak Problem ÇözmeCanlandırma

En çok 4 basamaklı doğal sayılar toplanırken sayılar, birler basamağındaki rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılır. Birler basamağındaki rakamların toplamı iki basamaklı ise toplamın birler basamağındaki rakam yazılır. Toplamın onlar basamağındaki rakam ise elde olarak onlar basamağının üzerine yazılır. diğer basamaklar için de aynı adımlar takip edilir.

Bu videoda en çok 4 basamaklı doğal sayılarla toplamı işlemi gerektiren günlük hayattan bir problem ve adım adım çözümü verilmiştir.