Terim Anlamlı Kelimeleri Belirleme - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Terim Anlamlı Kelimeleri BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte verilen cümlelerde altı çizili kelimeleri terim olma ya da olmama durumlarına dikkat ederek gruplandırması istenmektedir.