Temel ve Mecaz Anlam - Alıştırma - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Temel ve Mecaz Anlam - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada okunan metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelimeler arasından temel ve mecaz anlamlı kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.