Teknolojideki Değişim - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Teknolojideki DeğişimCanlandırma

Buluşların ortaya çıkması ve ulaşım, iletişim gibi alanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler aktarılmaktadır.

İlk zamanlardan günümüze buluşların insanların hayatını kolaylaştırdığı ve bunların da zaman içinde değişip geliştiği anlatılmaktadır.