Tahmini Çarpımın Sonucu ile Karşılaştıralım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Tahmini Çarpımın Sonucu ile KarşılaştıralımEtkileşimli Alıştırma

En çok iki basamaklı doğal sayıların çarpımını tahmin ederken sayıları en yakın onluğa yuvarlarız. Yani sayının birler basamağı 5´ten küçükse bir önceki onluğa, 5 veya 5´ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanır. Ve sayılar bu şekilde çarpılır. Böylelikle sonuca yakın bir tahmin yapılmış olur. Birler basamakları 5'ten büyük iki sayıyı çarparken başka bir yöntem ise küçük olan sayıyı bir önceki onluğa, büyük olan sayıyı bir sonraki onluğa yuvarlayarak çarpım yapmaktır.

Bu interaktif etkinlikte en çok iki basamaklı doğal sayıların çarpımının en yakın onluğa yuvarlama yöntemiyle tahmininin yapılması istenmektedir. Sonrasında işlemin gerçek sonucu ve örnek tahmin verilerek, tahminlerin karşılaştırılması sağlanmaktadır.