Suda Çözünen Maddeler - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Suda Çözünen Maddelerİnteraktif Etkinlik

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görünemeyecek küçük parçalara ayrılarak oluşturdukları karışımlara çözelti denir. Çözeltilerde çözünen madde kaybolmaz, çözücü içerisinde çözünerek gözle görünmeyecek hale gelir.

Suda çözünen maddelerin kaybolmadıkları şekerli ve tuzlu su çözeltilerinin çözelti öncesinde ve sonrasında kütlelerinin ölçüldüğü bir deney ile gösterilmektedir.