Sözlü Tarih Yöntemi - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Sözlü Tarih YöntemiCanlandırma

Ailemizin tarihi ve buna dair unsurlar anlatılmaktadır. Sözlü tarih yönteminden bahsedilmektedir. Sözlü tarihin uygulanışı ve bu yöntemle elde edilebilecek bilgilere yer verilmektedir.

Ailemizin tarihini oluşturan unsurlar, aile tarihimizde yer alabilecek olaylar, aile tarihimizi öğrenme yöntemleri, sözlü tarih yöntemi ve bu yöntemin uygulanışı anlatılmaktadır.