Sözcük Dağarcığımızı Zenginleştirelim 1 - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Sözcük Dağarcığımızı Zenginleştirelim 1Etkileşimli Alıştırma

Verilen sözcük ve sözcük öbeklerini, anlamları ile eşleştirmeye yönelik bir uygulamadır.

Verilen sözcük ve sözcük öbeklerini, anlamları ile eşleştirmeye yönelik bir uygulamadır.