Soru Edatı "mı" ile “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı - 4. Sınıf

Türkçe - Konu Anlatımı
Soru Edatı Konu Anlatımı

Soru edatı ve “de”, “ki” bağlaçlarının cümle içindeki anlamlarına değinilmekte, kullanımlarına örnekler verilmektedir.

Soru ilgeci ”mı” ile “de” ve “ki” bağlaçlarının yazımına ait bilgileri içeren bir bilgi kartına yer verilmiştir.