Simetrik Olan Noktaları Bulma Etkinliği - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Simetrik Olan Noktaları Bulma Etkinliği Etkileşimli Alıştırma

Simetri doğrusunun farklı taraflarında, simetri doğrusuna eşit uzaklıkta ve aynı doğrultuda yer alan noktalara simetrik noktalar nedir.

Bu interaktif etkinlik, verilen şekiller üzerinde simetrik olan noktaları belirlemeye yönelik bir uygulamadır.