Simetri Doğrusu Bulma - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Simetri Doğrusu Bulma Etkileşimli Alıştırma

Bir şekli herhangi bir yerinden ikiye katladığımızda şeklin iki tarafı tam olarak üst üste geliyorsa, bu şekil simetriktir ve bu şeklin simetri doğrusu vardır denilebilir. Tam ikiye katladığımız çizgi bu şeklin simetri doğrusudur. Bir şeklin birden çok simetri doğrusu olabilir.

Bu interaktif etkinlikte, uygun doğrular şekle taşınarak verilen farklı şekillerin simetri eksenleri  belirlenmektedir.