Şiirde Konu, Ana Duygu ve Yardımcı Duygularını Bulalım (Türkçemiz) - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Şiirde Konu, Ana Duygu ve Yardımcı Duygularını Bulalım (Türkçemiz)Etkileşimli Alıştırma

Bir şiire ait ana duygu, yardımcı duygu gibi unsurların daha önce okunan örnek bir şiir üzerinden bulunması istenmektedir.

”Türkçemiz” adlı şiirin konusunu, ana duygusunu ve yardımcı duygularından birini belirlemeye yönelik bir uygulamadır.