Şiirde Konu, Ana Duygu ve Yardımcı Duygularını Bulalım (Oynayacak Yer Bırakın) - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Şiirde Konu, Ana Duygu ve Yardımcı Duygularını Bulalım (Oynayacak Yer Bırakın)Etkileşimli Alıştırma

”Oynayacak Yer Bırakın” adlı şiirle ilgili tümcelerdeki boşluklara getirilecek ifadeleri bulmaya yönelik bir uygulamadır.

”Oynayacak Yer Bırakın” adlı şiirle ilgili tümcelerdeki boşluklara getirilecek ifadeleri bulmaya yönelik bir uygulamadır.