Şiiirin Konusu, Ana Duygusu ve Yardımcı Duyguları (Evin Halleri) - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Şiiirin Konusu, Ana Duygusu ve Yardımcı Duyguları (Evin Halleri)Etkileşimli Alıştırma

Şiire dair ana duygu, yardımcı duygu vb. unsurların tespit edilip bunların sınıflandırılmasını gerektiren bir uygulamadır.

”Evin Halleri” adlı şiirin; konusunu, ana duygusunu ve yardımcı duygularını sorgulamaya yönelik bir uygulamaya yer verilmiştir.