Sıfatları (Varlıkları Belirten ya da Niteleyen Sözcükleri) Belirleme - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Sıfatları (Varlıkları Belirten ya da Niteleyen Sözcükleri) BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Örnek cümlelerde yer alan niteleme veya belirtme sözcüklerinin bulunmasının istediği bir uygulamadır.

Tümcelerdeki varlıkları belirten ya da niteleyen sözcüklerin belirlenmesine yönelik bir uygulamadır.