Sert Ünsüzlerin Yumuşaması - Sağlık için Oyun ve Spor - 4. Sınıf

Türkçe - Konu Anlatımı
Sert Ünsüzlerin Yumuşaması - Sağlık için Oyun ve SporKonu Anlatımı

Bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki p, ç, t, k sert ünsüzlerinin b, c, d, ğ yumuşak ünsüzüne dönüşmesine ünsüz yumuşaması denir. Tek heceli sözcüklerin çoğu ile özel adlar, yazılırken bu kurala uymaz.

Sert ünsüz yumuşamasının nasıl olduğu anlatılırken, sert ünsüz yumuşamasına uğramayan durumlar anlatılmaktadır.